Thể LoạI Chương trình truyền hình, Trang web

“A Song of Ice & Fire - A Game of Thrones”
Chương trình truyền hình, Trang web

“A Song of Ice & Fire - A Game of Thrones”

“A Song of Ice & Fire - A Game of Thrones” Bộ phim mới sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2011 trên HBO ở Mỹ và HBO Canada cho khán giả Canada. Nó dựa trên tiểu thuyết giả tưởng từng đoạt giải thưởng, bán chạy nhất của George R.R. Martin. Phần 10 tập của chương trình sẽ dựa trên cuốn sách đầu tiên trong Series “A Game of Thrones” của Martin, (xuất bản năm 1996.

ĐọC Thêm

Chương trình truyền hình, Trang web

“A Song of Ice & Fire - A Game of Thrones”

“A Song of Ice & Fire - A Game of Thrones” Bộ phim mới sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2011 trên HBO ở Mỹ và HBO Canada cho khán giả Canada. Nó dựa trên tiểu thuyết giả tưởng từng đoạt giải thưởng, bán chạy nhất của George R.R. Martin. Phần 10 tập của chương trình sẽ dựa trên cuốn sách đầu tiên trong Series “A Game of Thrones” của Martin, (xuất bản năm 1996.
ĐọC Thêm