Thể LoạI Phỏng vấn

Hiệp hội các nhà Trung cổ Canada
Phỏng vấn

Hiệp hội các nhà Trung cổ Canada

Hiệp hội những người theo chủ nghĩa Trung cổ Canada nhằm đại diện cho những người theo chủ nghĩa thời trung cổ Canada trên toàn thế giới và những người theo chủ nghĩa thời trung cổ đang làm việc tại Canada. Họ tổ chức các hội nghị, xuất bản Florilegium - một tạp chí hàng năm, và giúp thực hiện nhiều dự án khác nhau ở Canada liên quan đến các nghiên cứu thời Trung cổ. Hiệp hội các nhà Trung cổ Canada, về lịch sử của tổ chức và tầm quan trọng của các nghiên cứu thời Trung cổ ở Canada Để tìm hiểu thêm về Hiệp hội các nhà Trung cổ Canada, vui lòng truy cập: http: // www.

ĐọC Thêm

Phỏng vấn

Phỏng vấn Dan Jones, tác giả của The Plantagenets: The Kings Who Made England

Dan Jones là một nhà sử học và một nhà báo từng đoạt giải thưởng, người đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, Summer of Blood: The Peasants 'Revolt of 1381, được xuất bản vào năm 2009. Tác phẩm thứ hai của ông, The Plantagenets: The Kings Who Made England, đang được phát hành vào tháng 5 2012. Chúng tôi đã phỏng vấn Dan về cuốn sách mới nhất của anh ấy: Cuốn sách đầu tiên của anh, Summer of Blood: The Peasants Revolt of 1381, tập trung vào một tập duy nhất, nhưng trong cuốn sách này, bạn đang đề cập đến lịch sử 250 năm.
ĐọC Thêm
Phỏng vấn

Hiệp hội các nhà Trung cổ Canada

Hiệp hội những người theo chủ nghĩa Trung cổ Canada nhằm đại diện cho những người theo chủ nghĩa thời trung cổ Canada trên toàn thế giới và những người theo chủ nghĩa thời trung cổ đang làm việc tại Canada. Họ tổ chức các hội nghị, xuất bản Florilegium - một tạp chí hàng năm, và giúp thực hiện nhiều dự án khác nhau ở Canada liên quan đến các nghiên cứu thời Trung cổ. Hiệp hội các nhà Trung cổ Canada, về lịch sử của tổ chức và tầm quan trọng của các nghiên cứu thời Trung cổ ở Canada Để tìm hiểu thêm về Hiệp hội các nhà Trung cổ Canada, vui lòng truy cập: http: // www.
ĐọC Thêm