Thể LoạI Trò chơi

Vikings of Thule - MMORPG thời trung cổ
Trò chơi

Vikings of Thule - MMORPG thời trung cổ

Thích trò chơi nhập vai nhiều người chơi (MMORPG)? Giống như thời Trung cổ? Trên Facebook? Nếu bạn nói đồng ý với cả ba, một trò chơi trực tuyến để xem xét thử là Vikings of Thule, nơi bạn đóng vai một nhân vật đang cố gắng tạo dựng sự nghiệp của mình ở Iceland thế kỷ thứ chín. Trò chơi là sự sáng tạo của Gogogic, một công ty Iceland được thành lập vào năm 2006 bởi những người đam mê trò chơi.

ĐọC Thêm

Trò chơi

Chivalry: Chiến tranh thời Trung cổ

Chivalry: Med Middle WarfareDành cho PC, được phát triển bởi Torn Banner Studios Chưa công bố ngày phát hành Trò chơi video hành động nhiều người chơi góc nhìn thứ nhất này hiện đang được sản xuất bởi Torn Banner Studios và có cơ chế chơi tương tự như Half-Life 2. Các nhà sản xuất của Chivalry: Med Middle Warfare mô tả nó là: trải nghiệm chiến đấu trực tuyến góc nhìn thứ nhất thời trung cổ tìm cách cung cấp cường độ của những trò phá khối thời trung cổ hoành tráng của Hollywood đến tay người chơi.
ĐọC Thêm
Trò chơi

Vikings of Thule - MMORPG thời trung cổ

Thích trò chơi nhập vai nhiều người chơi (MMORPG)? Giống như thời Trung cổ? Trên Facebook? Nếu bạn nói đồng ý với cả ba, một trò chơi trực tuyến để xem xét thử là Vikings of Thule, nơi bạn đóng vai một nhân vật đang cố gắng tạo dựng sự nghiệp của mình ở Iceland thế kỷ thứ chín. Trò chơi là sự sáng tạo của Gogogic, một công ty Iceland được thành lập vào năm 2006 bởi những người đam mê trò chơi.
ĐọC Thêm