Thể LoạI Viễn tưởng

Tên của hoa hồng của Umberto Eco
Viễn tưởng

Tên của hoa hồng của Umberto Eco

Tên của Hoa hồng do Umberto EcoFirst xuất bản năm 1980, bản dịch tiếng Anh đầu tiên vào năm 1983 Ban đầu là Lời và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Điều này bắt đầu từ Đức Chúa Trời và nhiệm vụ của mỗi tu sĩ trung thành là lặp lại mỗi ngày với sự khiêm nhường tụng niệm sự kiện không bao giờ thay đổi mà sự thật không thể chối cãi được có thể được khẳng định.

ĐọC Thêm

Viễn tưởng

Tên của hoa hồng của Umberto Eco

Tên của Hoa hồng do Umberto EcoFirst xuất bản năm 1980, bản dịch tiếng Anh đầu tiên vào năm 1983 Ban đầu là Lời và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Điều này bắt đầu từ Đức Chúa Trời và nhiệm vụ của mỗi tu sĩ trung thành là lặp lại mỗi ngày với sự khiêm nhường tụng niệm sự kiện không bao giờ thay đổi mà sự thật không thể chối cãi được có thể được khẳng định.
ĐọC Thêm