Podcast

Ý tưởng về lâu đài ở Anh thời Trung cổ

Ý tưởng về lâu đài ở Anh thời Trung cổ

Ý tưởng về lâu đài ở Anh thời Trung cổ

Bởi Abigail Margaret Wheatley

Luận án Tiến sĩ, Đại học York, 2001

Tóm tắt: Lâu đài từ lâu đã được coi là một công trình kiến ​​trúc quân sự thực dụng, được người Norman giới thiệu như một công cụ kiểm soát phong kiến. Gần đây hơn, các lâu đài đã được gắn với một ý nghĩa biểu tượng nhất định, thể hiện sức mạnh quân sự và chính trị.

Tuy nhiên, luận điểm này cho rằng lâu đài là một công trình kiến ​​trúc có ý nghĩa theo nghĩa phức tạp hơn nhiều so với những lập luận này thừa nhận. Nó khám phá những biểu tượng phức tạp về ý nghĩa trong kiến ​​trúc lâu đài thông qua việc kiểm tra hình ảnh lâu đài trong nhiều nguồn văn bản và hình ảnh, và trong chính kiến ​​trúc của lâu đài.

Phần Giới thiệu xem xét các cách tiếp cận khác nhau mà kiến ​​trúc thời Trung cổ thuộc các loại khác nhau đã thu hút được trong việc phê bình hiện đại. Một cách tiếp cận liên ngành được ủng hộ, sử dụng nhiều nguồn khác nhau để xây dựng sự hiểu biết tổng hợp về các ý nghĩa kiến ​​trúc. Chương I giải quyết các vấn đề đã được chấp nhận các định nghĩa về lâu đài, thông qua sự cứng nhắc của chúng, đã che khuất ý nghĩa tư tưởng của lâu đài. Các lập luận về ngôn ngữ học và khảo cổ học được sử dụng để chứng tỏ rằng cách hiểu thời trung cổ về từ "lâu đài" linh hoạt hơn so với những gì thường được công nhận. Các chương tiếp theo khám phá những hàm ý cụ thể của sự hiểu biết linh hoạt này về kiến ​​trúc lâu đài trong bối cảnh văn hóa của nó.

Chương 2 thách thức ý kiến ​​cho rằng lâu đài nhất thiết phải là một công sự tư nhân, điều tra việc sử dụng nó trong việc xây dựng bản sắc công dân. Chương 3 khám phá mối quan hệ giữa kiến ​​trúc lâu đài và giáo hội ở cấp độ thực tế và tư tưởng, cho thấy vai trò của lâu đài trong việc giải thích Kinh thánh thời Trung cổ. Chương 4 khám phá nội hàm lịch sử và đế quốc của các lâu đài, lưu ý mối liên hệ thường xuyên của chúng với bằng chứng về việc La Mã chiếm đóng Anh.


Những ý tưởng thời trung cổ này của lâu đài thể hiện một kiến ​​trúc với các biểu tượng lịch sử, tâm linh và dân sự quan trọng được thể hiện thông qua hình tượng kiến ​​trúc phức tạp. Sự hiểu biết này nhấn mạnh tầm quan trọng không chỉ của ý tưởng về lâu đài, mà còn về vai trò của kiến ​​trúc trong việc liên kết vật chất, trí tuệ và thẩm mỹ trong văn hóa thời trung cổ.

Hình ảnh hàng đầu: Lâu đài Cảnh sát trưởng Hutton. Ảnh của Shaunconway / Wikimedia Commons


Xem video: 22. Thành Thị và Nhà Thờ Lớn thời Trung Cổ Cities and Cathedrals of the Middle Ages (Tháng Giêng 2022).