Video

Sự tôn sùng Danh Chúa Giê-su ở Anh thời Trung Cổ

Sự tôn sùng Danh Chúa Giê-su ở Anh thời Trung Cổ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sự tôn sùng Danh Chúa Giê-su ở Anh thời Trung Cổ

Bài giảng của Denis Renevey, Chủ tịch Văn học Anh thời Trung cổ, Đại học Lausanne

Đưa ra tại Đại học Calgary, vào ngày 19 tháng 9 năm 2005

Denis Renevey thảo luận về truyền thống thần bí thời Trung cổ từ thế kỷ 11 đến cuộc Cải cách, ý nghĩa của tên Chúa Giê-su trong thời kỳ này, và tác động của nó đối với thái độ tôn giáo trong thời Trung cổ.

Quảng cáo

Đăng ký Med Middleverse

Cung cấp bởi EmailOctopus

✉Đăng ký nhận bản tin email hàng tuần của chúng tôi!


Xem video: Top 10 Nhân Vật Có Thật Với Tầm Ảnh Hưởng Lớn Nhất Mọi Thời Đại (Có Thể 2022).