Tin tức

Năm Hai Ngày 121 Chính quyền Obama ngày 21 tháng 5 năm 2010 - Lịch sử

Năm Hai Ngày 121 Chính quyền Obama ngày 21 tháng 5 năm 2010 - Lịch sử

9:30 SÁNG CHỦ TỊCH và PHÓ CHỦ TỊCH nhận Cuộc họp tóm tắt hàng ngày của Tổng thống

văn phòng bầu dục

10:00 SÁNG CHỦ TỊCH gặp gỡ các cố vấn cấp cao

văn phòng bầu dục

10:45 SÁNG CHỦ TỊCH phát biểu và ký Biên bản ghi nhớ của Tổng thống nêu rõ các bước tiếp theo trong tầm nhìn của ông về các phương tiện sạch hơn, hiệu quả hơn

Vườn hoa hồng

12:30 CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH dùng bữa trưa

Phòng ăn riêng


Xem video: Tin CHẤN ĐỘNG: LOẠT Nhà hỏa thiêu TẮC NGHẼN Ngườii Chết đếm K0 XUỂ vì Căn Bệệnh Mới Gây Ra Ngay TQ (Tháng Giêng 2022).