Tin tức

Sổ nhật ký cho Lt D.W. Đồng tính nam - 22-24 tháng 2 năm 1945

Sổ nhật ký cho Lt D.W. Đồng tính nam - 22-24 tháng 2 năm 1945

Sổ nhật ký cho Lt D.W. Đồng tính nam - 22-24 tháng 2 năm 1945

Trang này từ Sổ nhật ký của Trung úy Gay trình bày những kinh nghiệm bay của ông từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 năm 1945.

Chiến dịch 18 là một cuộc tấn công trở lại vào nhà máy đường tại Seermide, nhưng cuộc tấn công đã bị hủy bỏ do thời tiết xấu và bom được thả trên biển.

Chiến dịch 19 là một cuộc tấn công phiền toái nhằm vào một cây cầu ở Sacile, sử dụng bom có ​​ngòi nổ chậm. Kết quả được xếp loại 'Lemon'.

Rất cám ơn Martin Hampton, con rể của Trung úy Gay, đã gửi cho chúng tôi tài liệu này.


Trở lại Phòng trưng bày SAAF Phi đội số 12


Xem video: Hồi Ký VIỆT NAM 1945 đến 1975. Phần 7 (Tháng Giêng 2022).