Tin tức

Vịnh Nam, Sebastopol, năm 1944

Vịnh Nam, Sebastopol, năm 1944

Vịnh Nam, Sebastopol, năm 1944

Ở đây chúng ta thấy khu vực Vịnh Nam của Sebastopol sau khi thành phố được giải phóng bởi Liên Xô vào năm 1944. Đây là một cửa hút chính chạy về phía nam từ chính Vịnh Sebastopol, và tạo thành một ranh giới của trung tâm thành phố ban đầu.


Xem video: Siege of SevastopolThe Battle for the Crimea 1941-1942 (Tháng Giêng 2022).