Tin tức

Kế hoạch S-boat của Hoa Kỳ (Đức)

Kế hoạch S-boat của Hoa Kỳ (Đức)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kế hoạch S-boat của Hoa Kỳ (Đức)

Kế hoạch này từ tạp chí Công nhận của Hoa Kỳ năm 1944 cho thấy một S-Boat điển hình, loại tàu phóng lôi động cơ thành công của Đức được Đồng minh gọi là 'E-Boat' vì những lý do không còn rõ ràng. Một giả thuyết cho rằng nó là viết tắt của Enemy Boat, nhưng đó có vẻ là một mô tả khá chung chung, và như chú thích thời chiến cho thấy tên chính xác đã được biết vào thời điểm đó.


Xem video: Переписка-История CountryHumans Германияu0026Польша (Có Thể 2022).